Depresja a praca zawodowa

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak napisać CV, które zapewni Ci pracę? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak napisać CV, które zapewni Ci pracę? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Depresja jest bardzo często powodem niezdolności do pracy. Nazywana jest chorobą XXI wieku. Jak ją rozpoznać?

Przyczyny depresji

Depresja jest stanem, który rozwija się w organizmie powoli, na początku jest niezauważalna. Jej przyczyną najczęściej są:
– Kłopoty osobiste (złe relacje w rodzinie, wydarzenia traumatyczne)
– Problemy zdrowotne ( rozwój chorób przewlekłych, nowotworowych )
– Trudności w pracy ( nieumiejętność poradzenia sobie z obowiązkami, mobbing)
– Czynniki genetyczne oraz predyspozycje psychologiczne

Objawy depresji:

Najczęściej można zaobserwować:
– smutek, przygnębienie
– utrata zainteresowań oraz radości życia
– kłopoty ze snem, bezsenność
– brak apetytu lub nadmierny apetyt
– bóle głowy, ciągłe zmęczenie
– zniechęcenie do działania, brak koncentracji
– kłopoty z pamięcią
– niska samoocena
– trudności w podejmowaniu decyzji
– niska wydajność w pracy
– izolacja od otoczenia, absencja w pracy

Osoba z depresją wymaga fachowej opieki i leczenia oraz pomocy od bliskich.