Dlaczego pracownik powinien się szkolić?

2020.10.08

0 minut i 44 sekundy

Zdjęcie stockowe

Wykwalifikowany i rozwijający się pracownik jest cennym kapitałem dla każdego przedsiębiorstwa.

Co dają pracownikowi szkolenia?

Z punktu widzenia pracownika szkolenia są dobrą inwestycją:

 • rozszerzają wiedzę i rozwijają nowe umiejętności
 • podnoszą kompetencje zawodowe
 • umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów zawodowych
 • zwiększają możliwość zatrudnienia, podwyżki lub awansu
 • rośnie samoocena i poczucie wartości pracownika w firmie
 • wzmacnia się jego pozycja w przedsiębiorstwie
 • stymulują do rozwoju osobistego i zawodowego

Wskazówki

Warto pamiętać:

 • wybierając szkolenie należy brać pod uwagę jego przydatność
 • należy zastanowić się, czy jest ono nam potrzebne i jakie daje korzyści
 • sam certyfikat nie jest gwarantem powodzenia w pracy
 • szkolenia podnoszą wartość pracownika na rynku pracy

Szkoląc się pracownik aktualizuje i rozwija swoje kompetencje zawodowe, co w dobie zmieniających się przepisów prawnych, technologicznych i normatywnych ma istotne znaczenie.