Strona główna Kariera Dlaczego pracownik powinien się szkolić?

Dlaczego pracownik powinien się szkolić?

Autor: Job-Jobs.pl
Dlaczego pracownik powinien się szkolić?

Wykwalifikowany i rozwijający się pracownik jest cennym kapitałem dla każdego przedsiębiorstwa.

Co dają pracownikowi szkolenia?

Z punktu widzenia pracownika szkolenia są dobrą inwestycją:
 rozszerzają wiedzę i rozwijają nowe umiejętności
 podnoszą kompetencje zawodowe
 umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów zawodowych
 zwiększają możliwość zatrudnienia, podwyżki lub awansu
 rośnie samoocena i poczucie wartości pracownika w firmie
 wzmacnia się jego pozycja w przedsiębiorstwie
 stymulują do rozwoju osobistego i zawodowego

Dlaczego pracownik powinien się szkolić?

Wskazówki

Warto pamiętać:
 wybierając szkolenie należy brać pod uwagę jego przydatność
 należy zastanowić się, czy jest ono nam potrzebne i jakie daje korzyści
 sam certyfikat nie jest gwarantem powodzenia w pracy
 szkolenia podnoszą wartość pracownika na rynku pracy

Dlaczego pracownik powinien się szkolić?

Szkoląc się pracownik aktualizuje i rozwija swoje kompetencje zawodowe, co w dobie zmieniających się przepisów prawnych, technologicznych i normatywnych ma istotne znaczenie.

0 komentarze

Polubisz także