Mobbing w pracy

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak napisać CV, które zapewni Ci pracę? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak napisać CV, które zapewni Ci pracę? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Mobbing jest rodzajem agresji skierowanej w stosunku do pracowników. Jest swoistym rodzajem stygmatyzowania określonych osób i stosowania wobec nich represji i nękania.

Skutki mobbingu

Mobbing, który trwa stosunkowo długo i systematycznie, powoduje często nieodwracalne skutki psychiczne i somatyczne. Są to:

 • obniżona jakość i wydajność pracy
 •  wysoka absencja chorobowa
 •  zaburzenie interakcji personalnych w pracy i w domu
 •  bezradność w miejscu pracy i w funkcjach rodzinnych
 •  poczucie bezsensu
 •  depresja, nerwice, skłonności samobójcze
 •  syndrom stresu pourazowego, stany lękowe
 •  zaburzenia snu, koncentracji

Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy

Walka z mobbingiem polega na:

 •  podniesieniu poziomu wiedzy na temat mobbingu wśród pracowników i kadry kierowniczej
 •  braku tolerancji na takie działania
 •  szybkim reagowaniu na przejawy mobbingu
 •  prawnej ochronie osób pokrzywdzonych
 •  wyeliminowaniu zagrożenia

Mobbing bywa nazywany psychologicznym terroryzmem. Aby zapobiec takim przypadkom w miejscu pracy należy prowadzić politykę antymobbingową nie tylko na poziomie deklaracji, ale konkretnych działań.