Mobbing w pracy

2020.10.10

0 minuty i 47 sekundy

Mobbing jest rodzajem agresji skierowanej w stosunku do pracowników. Jest swoistym rodzajem stygmatyzowania określonych osób i stosowania wobec nich represji i nękania.

Skutki mobbingu

Mobbing, który trwa stosunkowo długo i systematycznie, powoduje często nieodwracalne skutki psychiczne i somatyczne. Są to:

 • obniżona jakość i wydajność pracy
 •  wysoka absencja chorobowa
 •  zaburzenie interakcji personalnych w pracy i w domu
 •  bezradność w miejscu pracy i w funkcjach rodzinnych
 •  poczucie bezsensu
 •  depresja, nerwice, skłonności samobójcze
 •  syndrom stresu pourazowego, stany lękowe
 •  zaburzenia snu, koncentracji

Mobbing w pracy

Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy

Walka z mobbingiem polega na:

 •  podniesieniu poziomu wiedzy na temat mobbingu wśród pracowników i kadry kierowniczej
 •  braku tolerancji na takie działania
 •  szybkim reagowaniu na przejawy mobbingu
 •  prawnej ochronie osób pokrzywdzonych
 •  wyeliminowaniu zagrożenia

Mobbing w pracy

Mobbing bywa nazywany psychologicznym terroryzmem. Aby zapobiec takim przypadkom w miejscu pracy należy prowadzić politykę antymobbingową nie tylko na poziomie deklaracji, ale konkretnych działań.