Strona główna Branże W jaki sposób otrzymać podwyżkę?

W jaki sposób otrzymać podwyżkę?

Autor: Mikołaj Smoląg
W jaki sposób otrzymać podwyżkę?

Nie wszyscy pracownicy bez względu na branżę mają świadomość, że rozmowa ze swoim pracodawcą o podwyżce jest bardzo dużym wyzwaniem negocjacyjnym. Warto wcześniej bardzo dokładnie się do niej przygotować.  Konieczne jest uzyskanie informacji jakie są zarobki na podobnych stanowiskach w innych firmach z tej branży. Kolejnym etapem jest krótkie przedstawienie swojemu pracodawcy ostatnich osiągnięć, a także jasne sformułowanie oczekiwań płacowych. Co należy dalej zrobić, by otrzymać podwyżkę?

Wycena swojej wartości

Jak zostało już wspomniane wcześniej pierwszym etapem jest zdobycie bardzo wiarygodnych informacji o przeciętnych zarobkach na takich samych stanowiskach w innych firmach z danej branży. Warto zatem skorzystać z różnego rodzaju przeglądów wynagrodzeń dostępnych m.in w internecie czy porozmawiać z osobami, które mają podobne kwalifikacje.

Wzięcie pod uwagę aktualnej sytuacji rynkowej

Bardzo istotne jest zorientowanie się przez pracownika planującego podwyżkę w obecnej sytuacji ekonomicznej danej branży oraz firmy. Należy dostosować żądania finansowe do aktualnych możliwości przedsiębiorstwa. Konieczne będzie także wzięcie pod uwagę sytuacji gospodarczej w kraju.

Podkreślenie swojego wkładu

Rekomendowane jest krytyczne ocenienie swoich kwalifikacji, a także realne ocenienie wartości swojego wkładu w rozwój danego przedsiębiorstwa. Trzeba również zaprezentować się jako osoba bardzo kompetentna, która zdecydowanie przewyższa pod tym względem pozostałych pracowników nie tylko talentem, ale również umiejętnościami znacząco wpływającymi na sukces firmy. Należy dokładnie przypomnieć o odbytych szkoleniach, kursach czy swoich kwalifikacjach. Można nawet przytoczyć przykłady swoich sukcesów, przede wszystkim jeżeli działania czy inicjatywa przesądziły o zwycięstwie w przetargu czy realizacji kluczowych dla firmy celów marketingowych, pozyskaniu ważnych klientów. W trakcie negocjacji koniecznie należy uwzględnić sytuacje, w których obowiązki znacznie wykraczały poza wymagania stanowiska.

Trening scenariusza rozmowy o podwyżce

Jak wiadomo sposób przeprowadzenia rozmowy z pracodawcą będzie decydował o porażce lub sukcesie w negocjacjach dotyczących podwyżki. Warto być nie tylko opanowanym, ale również pewnym swoich racji. Nie można zapomnieć o byciu racjonalnym i rozsądnym. Konieczne jest zażądanie od pracodawcy podwyżki w określonej przez siebie wysokości, a także zaproponowanie pozapłacowych benefitów. Trzeba być gotowym na rezygnację z niektórych oczekiwań, należy jednak mieć ustalone minimalne warunki. Rekomendowany jest trening rozmowy o podwyżce np. ze znajomym.  Warto przemyśleć informacje zwrotne,  a także poprosić o ewentualne wskazówki kompetentne osoby w celu zaprezentowania się w najbardziej przekonujący sposób.

Przedstawienie swoich oczekiwań

Pracownik w trakcie rozmowy z pracodawcą o podwyżce konieczne powinien przypomnieć jak długo pełni daną funkcję, a także jak zmieniały się przez ten czas jego obowiązki. Bardzo istotną kwestią będzie wymienienie sukcesów z wskazaniem na ich przełożenie na osiągniecie celów mierzalnych. Należy również zaznaczyć świadomość z rynkowej wartości swojej pracy. Trzeba dać pracodawcy czas na przemyślenie propozycji, a następnie koniecznie podziękować za poświęcony czas na spotkanie. Na końcu rekomendowane jest wyrażenie nadziei na wypracowanie owocnego porozumienia, które będzie satysfakcjonowało zarówno jedną jak i drugą stronę.

Opracowanie planu B

Należy mieć świadomość, że decyzja dotycząca przyznania danemu pracownikowi podwyżki w zdecydowanej większości przypadków jest podejmowana na wyższych szczeblach zarządzania, ponadto jest zależna od wielu czynników. Rekomendowane jest zatem opracowanie planu B na wypadek, jakby firma nie była wstanie spełnić oczekiwań finansowych. Dobrym rozwiązaniem będzie zaproponowanie swojemu przełożonemu alternatywy, można np. poprosić z zmianę obowiązków czy dofinansowanie szkolenia. W rezultacie nie tylko przyczyni się to do dalszego rozwoju, ale przede wszystkim wzmocnienia pozycji negocjacyjnej w następnej rozmowie o podwyżce.

 

 

 

 

0 komentarze

Polubisz także