Zasady dla menadżerów

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak napisać CV, które zapewni Ci pracę? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak napisać CV, które zapewni Ci pracę? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Zasady określają ramy zachowania i działania. Ich złamanie skutkuje zaburzeniem relacji i konfliktami w zespole. Menedżer, jako lider, musi kierować się jasnymi regułami postępowania, aby efektywnie kierować grupą.

Zasady, które powinien przestrzegać menedżer

Podstawowe zasady menedżera:

 •  informowanie o działaniach i konsultowanie decyzji z podwładnymi
 •  udzielanie konstruktywnych porad i mobilizacja do działania
 • sprawiedliwy podział obowiązków w zespole
 •  okazanie zrozumienia dla problemów osobistych podwładnych
 •  szanowanie prywatności innych osób
 • unikanie zachowań o charakterze seksualnym
 • akceptowanie konstruktywnej krytyki

Niezbędne wskazówki dla menedżera

 •  wspierać rozwój kariery zawodowej podwładnych
 • kontrolować pracę zespołu
 • menedżer musi być produktywny i w pełni zorientowany w podejmowanych działaniach
 • brać pod uwagę propozycje i pomysły współpracowników

Dobry menedżer buduje dobre relacje w zespole, skutecznie realizuje wyznaczone cele, ma poczucie swojej wartości, kieruje się jasnymi zasadami zarządzania.