Strona główna Kariera Zasady dla menadżerów

Zasady dla menadżerów

Autor: Job-Jobs.pl
Zasady dla menadżerów

Zasady określają ramy zachowania i działania. Ich złamanie skutkuje zaburzeniem relacji i konfliktami w zespole. Menedżer, jako lider, musi kierować się jasnymi regułami postępowania, aby efektywnie kierować grupą.

Zasady, które powinien przestrzegać menedżer

Podstawowe zasady menedżera:

 •  informowanie o działaniach i konsultowanie decyzji z podwładnymi
 •  udzielanie konstruktywnych porad i mobilizacja do działania
 • sprawiedliwy podział obowiązków w zespole
 •  okazanie zrozumienia dla problemów osobistych podwładnych
 •  szanowanie prywatności innych osób
 • unikanie zachowań o charakterze seksualnym
 • akceptowanie konstruktywnej krytyki

Zasady dla menadżerów

Niezbędne wskazówki dla menedżera

 •  wspierać rozwój kariery zawodowej podwładnych
 • kontrolować pracę zespołu
 • menedżer musi być produktywny i w pełni zorientowany w podejmowanych działaniach
 • brać pod uwagę propozycje i pomysły współpracowników

Zasady dla menadżerów

Dobry menedżer buduje dobre relacje w zespole, skutecznie realizuje wyznaczone cele, ma poczucie swojej wartości, kieruje się jasnymi zasadami zarządzania.

0 komentarze

Polubisz także