Zasady relacji miedzy współpracownikami

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak napisać CV, które zapewni Ci pracę? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak napisać CV, które zapewni Ci pracę? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Dobre relacje ze współpracownikami sprzyjają dobrej atmosferze w pracy, realizacji wyznaczonych zadań oraz zapewniają poczucie bezpieczeństwa w firmie.

Podstawowe reguły relacji między pracownikami

 •  zgoda na sprawiedliwy podział obowiązków w pracy
 • udzielenia koniecznej pomocy
 • poszanowanie wspólnej przestrzeni
 • współpraca w zespole
 • szacunek dla prywatności innych osób
 • powstrzymanie się od publicznej krytyki współpracowników
 • uznanie kierownictwa w zespole i podporządkowanie się zasadom w miejscu pracy
 •  informowanie o swoich pomysłach i inicjatywach

Cenne wskazówki

 • w pracy nie nawiązuj nadmiernej osobistej relacji ze współpracownikami
 • nie buduj towarzyskich kontaktów z szefem
 •  nie bierz udziału w pogoni za awansem
 • prezentuj odpowiedzialne zachowania wobec kolegów z pracy
 • reaguj na przejawy dyskryminacji w pracy

Utrzymanie dobrych relacji w pracy jest możliwe tylko wtedy, kiedy wszyscy pracownicy przestrzegają zasad współpracy i współdziałania w grupie.