Czynniki stresowe w pracy

Stres w pracy może być wywołany szeregiem czynników. Im jest ich więcej tym wykonywanie czynności zawodowych staje się trudniejsze. Ma to przełożenie nie tylko na mniejsze zaangażowanie i efektywność w pracy, ale wpływa też na relacje rodzinne.

Stresory związane ze specyfiką pracy

 •  obciążenie zadaniami
 •  presja czasu i terminowość
 •  warunki pracy: hałas, temperatura
 •  brak perspektyw rozwoju

Stresory związane z kontaktami ze współpracownikami

 •  niezdolność do podporządkowania się
 • konfliktogenność
 •  nadmierna zależność od kierownictwa
 •  brak wsparcia
 •  złe relacje z kolegami w pracy

Stresory związane ze strukturą organizacyjną w miejscu pracy

 • poczucie osamotnienia
 •  zła komunikacja
 •  brak współodpowiedzialności za wykonanie zadania
 •  status zawodowy niezgodny z kwalifikacjami lub aspiracjami

Należy poznać lub wypracować metody i techniki radzenia sobie ze stresem w pracy. Tylko w ten sposób nasza psychika i emocje będą funkcjonować prawidłowo, co przełoży się na dobrą pracę i przyjazną w domu.