Jak napisać list motywacyjny?

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak napisać CV, które zapewni Ci pracę? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak napisać CV, które zapewni Ci pracę? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

List motywacyjny składa osoba starająca się o pracę lub o awans. Pismo ma przekonać adresata do kandydata, pokazać najlepsze jego cechy i motywację do pracy. Jest uzupełnieniem CV.

Struktura listu motywacyjnego

Pod względem formalnym list motywacyjny składa się z:

  • nagłówka, dane osobowe i adresowe kandydata, data napisania listu
  • wstępu, przedstawienie osoby oraz nakreślenie powodu, dla którego list został napisany
  • rozwinięcia, opis kompetencji i kwalifikacji zawodowych na aplikowane stanowisko
  • zakończenia, podsumowanie i wyrażenie gotowości do spotkania w sprawie pracy

Inne wymogi:

List powinien:

  • napisany być jednolitą czcionką
  • nie powinien być dłuższy niż ¾ strony kartki A4
  • treść podzielona na akapity
  • adresowany i skierowany do konkretnej osoby
  • stosuje się w nim zwroty grzecznościowe

W obiegu są wzory i szablony listów motywacyjnych. Warto z nich skorzystać. Pamiętaj, że list motywacyjny i CV muszą tworzyć jednolitą całość.