Strona główna Branże Jak napisać list motywacyjny?

Jak napisać list motywacyjny?

Autor: Job-Jobs.pl
Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny składa osoba starająca się o pracę lub o awans. Pismo ma przekonać adresata do kandydata, pokazać najlepsze jego cechy i motywację do pracy. Jest uzupełnieniem CV.

Struktura listu motywacyjnego

Pod względem formalnym list motywacyjny składa się z:
 nagłówka, dane osobowe i adresowe kandydata, data napisania listu
 wstępu, przedstawienie osoby oraz nakreślenie powodu, dla którego list został napisany
 rozwinięcia, opis kompetencji i kwalifikacji zawodowych na aplikowane stanowisko
 zakończenia, podsumowanie i wyrażenie gotowości do spotkania w sprawie pracy

Jak napisać list motywacyjny?

Inne wymogi:

List powinien:
 napisany być jednolitą czcionką
 nie powinien być dłuższy niż ¾ strony kartki A4
 treść podzielona na akapity
 adresowany i skierowany do konkretnej osoby
 stosuje się w nim zwroty grzecznościowe

Jak napisać list motywacyjny?

W obiegu są wzory i szablony listów motywacyjnych. Warto z nich skorzystać. Pamiętaj, że list motywacyjny i CV muszą tworzyć jednolitą całość.

0 komentarze

Polubisz także