Uprawnienia SEP dla pracowników i elektryków

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak napisać CV, które zapewni Ci pracę? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak napisać CV, które zapewni Ci pracę? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Praca pod napięciem wiąże się z szeregiem różnych zagrożeń. Dlatego też tak ważne jest, by osoby pracujące z prądem posiadały odpowiednie uprawnienia SEP. Co to takiego? Jak je zdobyć? Zapraszamy do lektury!

Uprawnienia SEP – co to takiego?

Uprawnienia SEP to uprawnienia zawodowe do pracy z urządzeniami energoelektrycznymi. Dzielą się one na kilka grup:

 • Grupa 1 – to uprawnienia SEP upoważniające do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną,
 • Grupa 2 – to uprawnienia SEP upoważniające do pracy z urządzeniami, instalacjami i sieciami energetycznymi wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi ciepło, a także dozoru i eksploatacji innych urządzeń energetycznych,
 • Grupa 3 – kwalifikacje te są niezbędne, by móc pracować z urządzeniami, instalacjami i sieciami gazowymi, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają lub/i zużywają paliwa gazowe.

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP są nadawane po odbyciu specjalistycznego kursu oraz przystąpieniu do państwowego egzaminu. Egzamin ten jest przeprowadzany przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Kurs przygotowujący do egzaminu można odbyć w dowolnej wybranej przez zainteresowanego placówce na terenie całej Polski. Aby przystąpić do szkolenia, nie jest wymagana fachowa wiedza, po to właśnie odbywa się kurs SEP!

Większość szkół i ośrodków specjalizujących się w szkoleniach SEP prowadzi nabór otwarty, w którym mogą wziąć udział także pojedyncze osoby. Najczęściej jednak kursy są organizowane dla zorganizowanych grup pracowniczych i opłacane przez pracodawcę. Korzystają z nich np. firmy produkcyjne i budowlane. Uprawnienia te są konieczne, by móc podjąć pracę na stanowisku elektryka!

Jakie zagrożenia wiążą się z pracą na stanowisku elektryka?

Praca na stanowisku elektryka wiąże się z wieloma różnymi zagrożeniami dla zdrowia i życia. Uprawnienia SEP są konieczne, by poznać najważniejsze zasady bezpieczeństwa i uniknąć między innymi takich niebezpieczeństw jak:

 • poparzenie energią termiczną,
 • porażenie prądem elektrycznym,
 • urazy wskutek upadków z dużych wysokości.

Jak często należy odnawiać uprawnienia SEP?

Jeszcze kilka lat temu uprawnienia SEP były nadawane bezterminowo, dziś taki kurs należy odbywać ponownie co 5 lat. Dotyczy to zarówno tych osób, które już posiadają kwalifikacje SEP, jak i tych, które chcą zdobyć uprawnienia SEP po raz pierwszy. W obu sytuacjach kwalifikacje należy odnowić po upływie 5 lat od ostatniego zdanego egzaminu. Na szczęście procedura uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego SEP lub odnowienia uprawnień nie nastręcza trudności.

Ile kosztuje kurs SEP? Lepiej zapisać się indywidualnie czy grupowo?

Ile kosztuje szkolenie Uprawnienia SEP? Cena zależy od zakresu szkolenia. Obecnie cena za 1 certyfikat SEP (dotyczący eksploatacji lub dozoru) wynosi 225 zł brutto. Jeśli chcemy zapisać pracownika na szkolenie podwójne – z eksploatacji i z dozoru, musimy się przygotować na wydatek rzędu 450 zł brutto. Do tej kwoty należy doliczyć dodatkowo cenę samego szkolenia SEP. Wynosi ona z reguły około 300 – 400 złotych.

W ramach kursu Uprawnienia SEP G1, G2 lub G3 uczestnicy otrzymują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi, konserwacji, kontroli i pomiaru, a także prac montażowych oraz eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych. W większości ośrodków działa to tak, że im więcej pracowników zgłosi pracodawca, tym większe rabaty można uzyskać. Przy zgłoszeniu ponad 15 osób na kurs można zaoszczędzić nawet do 30-40%.

Czy kurs G1 można odbyć w formie zdalnej?

Uprawnienia SEP do 1 kV można nabyć także w łatwo przystępnej formie zdalnej. Takie elastyczne szkolenia online są organizowane między innymi przez Uprawnienia-G1.pl. Do kursu może przystąpić każdy, kto posiada minimum podstawowe wykształcenie oraz ukończył 18 rok życia.

Szkolenia online są prowadzone przez najlepszych ekspertów w branży, mają one innowacyjny charakter i wykorzystują nowoczesne metody nauczania. Po odbyciu szkolenia uczestnik może podejść do państwowego egzaminu, który, jeśli ukończy się go z wynikiem pozytywnym, skutkuje nadaniem uprawnień SEP G1, G2 lub G3 (w zależności od wybranego rodzaju egzaminu).

W zakres uprawnień dla pracowników pracujących w sieciach do 1KV wchodzą takie czynności jak eksploatacja, konserwacja, prace kontrolno-pomiarowe, remont, a także obsługa i montaż oraz demontaż urządzeń, oraz sieci elektrycznych.

Zagadnienia, które mogą zostać poruszone na państwowym egzaminie to między innymi:

 • działanie i cel stosowania wyłącznika różnicowo-prądowego, a także wyłącznika nadmiarowo-prądowego,
 • normy stosowane w elektryce,
 • sposób reanimacji w przypadku osoby poszkodowanej porażeniem prądu,
 • sposób podłączenia układów sieciowych,
 • wartości napięć bezpiecznych.

Artykuł powstał we współpracy z uprawnienia-g1.pl.