Kurs elektryka, czyli pracuj z prądem!

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak napisać CV, które zapewni Ci pracę? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak napisać CV, które zapewni Ci pracę? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Podjęcie pracy w zawodzie elektryka jest bardzo atrakcyjną możliwością dla wszystkich osób, które szukają stabilnej pracy. Zawód elektryka jest jedną z profesji, która jest pożądana zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach. Co więcej, na rynku bardzo ciężko jest znaleźć osobę o takich kwalifikacjach, co stanowi dobrą perspektywę dla wszystkich osób, które pragną założyć swoją własną działalność gospodarczą. By móc mianować się elektrykiem, niezbędne jest jednak zaliczenie szkolenia SEP, które proponuje różne ścieżki rozwoju, jednak najpopularniejszym jest podstawowy kurs elektryka do 1 kV.

Kurs elektryka – kto może być uczestnikiem?

Uczestnikiem kursu na elektryka do 1 kV może by każda osoba, która ukończyła 18 rok życia i posiada wykształcenie podstawowe. To sprawia, iż do kursu może przystąpić każda osoba, która szuka swojej ścieżki zawodowej lub ma zamiar przebranżowienia się. Do uczestnictwa w kursie niewymagane jest wykształcenie techniczne, dlatego może to być atrakcyjna propozycja również dla osób, które posiadają wykształcenie ogólne lub w czasie liceum ogólnokształcącego, zechcą zmienić swój kierunek rozwoju.

Czym są kursy zawodowe SEP?

Kursy zawodowe SEP są organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Kursy organizowane przez SEP pozwalają na uzyskanie uprawnień elektrycznych G1, czyli uprawnień z zakresu obsługi, konserwacji montażu i czynności kontrolno-pomiarowymi urządzeń elektrycznych. Uprawnienia G1 można rozróżnić na kategorię D oraz E. Bez względu na to, jaki kurs i jaki egzamin będzie przez nas odbywany, uprawnienia są nadawane na 5 lat. Tak krótki okres jest spowodowany ciągłym rozwojem technologicznym. Jeżeli uprawnienia tracą ważność, należy je odnowić. Sama tematyka kursu przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego obejmuje bardzo szeroką gamę zagadnień, będących przydatną wiedzą w przyszłych zadaniach elektryka. Na kursie można zgłębić wiedzę dotyczącą układów sieciowych, instalacji elektrycznych, zasad bezpieczeństwa pracy z instalacjami elektrycznymi. Dodatkowo kursant ma możliwość uczestnictwa w praktycznych zajęciach z zakresu remontu, montażu, obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji.

Jak wygląda egzamin SEP?

Sam egzamin podzielony jest na część teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna to pytania wybrane z szerokiej puli pytań, które obejmują takie zagadnienia, jak bezpieczeństwo, zasady działania wyłączników i wiele innych. Egzamin zawiera również część praktyczną, podczas której osoba przystępująca do egzaminu musi wykazać się praktyczną znajomością zagadnień związanych z elektryką spotykaną na co dzień.

Jakie perspektywy ma osoba, która zdała egzamin SEP i otrzymała certyfikat?

Po pozytywnym zdaniu egzaminu, elektryk od razu może znaleźć pracę w swojej branży. Rynek jest bardzo duży, a wciąż poszukiwani są dobrzy specjaliści. Wraz ze zdobyciem odpowiedniego doświadczenia, taka osoba może z powodzeniem otworzyć własną działalność gospodarczą. Edukacja w zakresie elektryki nie musi jednak kończyć się na podstawowym kursie. Jeżeli jest taka chęć, elektryk może zdobywać kolejne kompetencje, biorąc udział w kursie elektryka w grupie powyżej 1kV, co pozwoli na uzyskanie nowych, szerszych uprawnień.