Strona główna Porady Dodatek za godziny nocne – oblicz swoje wynagrodzenie

Dodatek za godziny nocne – oblicz swoje wynagrodzenie

Autor: Job-Jobs.pl
Dodatek za godziny nocne - oblicz swoje wynagrodzenie

Często pracujesz w godzinach nocnych? I chcesz wiedzieć ile mniej więcej będzie wynosiło wynagrodzenie za te godziny? Pokażemy, jak w prosty sposób możesz obliczyć swój dodatek za godziny nocne.

Dodatek za godziny nocne – czy na pewno Ci przysługuje?

Oczywiście, że tak. Każdemu pracownikowi, który pracuje w godzinach nocnych przysługuję dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej. Z minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każde 60 minut wykonywania obowiązków w porze nocnej. Pamiętaj, że dodatek za godziny nocne dolicza się do podstawowego wynagrodzenia.

Dodatek za godziny nocne – ustal dodatek do wynagrodzenia

Aby otrzymać wysokość stawki godzinowej wynikającej z podstawy wynagrodzenia trzeba podzielić miesięczne wynagrodzenie przez ilość godzin wynikających z wymiaru czasu pracy w miesiącu. Taki wymiar czasu oblicza się mnożąc liczbę wszystkich tygodni, które przypadają w danym miesiącu przesz 40 godzin. Następnie dodaje się do otrzymanego wyniku 8 godzin i liczbę dni pozostałych do końca miesiąca kalendarzowego, które oczywiście są dniami pracującymi.

Jak obliczyć dodatek nocny?

Podamy przykład obliczenie dodatku na miesiąc luty 2019. Zobacz, jak Ty możesz prosto obliczyć swój dodatek podążając naszymi krokami.

W całym miesiącu lutym występuję dokładnie 3 tygodnie pracujące, a więc:

3 tygodnie mnożymy przez 40 godzin i otrzymujemy 120 godzin.

W pierwszym tygodniu zostaje nam jeden dzień pracy, a w ostatnim 4 dni.

5 dni x 8godzin = 40 godziny

120 godzin + 40 godzin = 160 godzin pracy w lutym

Stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia (2250 złotych w 2019r):

2250 : 160 godzin = 14,06 złotych

Otrzymaną stawkę z minimalnego wynagrodzenia trzeba pomnożyć przez 20% stawki przepracowanej w nocy:

14,06 złotych x 20% = 2,81 (brutto za godzinę nocną)

Przykład 1.

Jeśli przepracowałeś w porze nocne 18 godzin w lutym, a stawka w porze nocnej wynosi 2,81 złotych. To twój dodatek wynosi 50, 58 złotych brutto. Dlaczego?

2, 81 zł x 18 godzin = 50,58 zł

Pamiętaj, że wysokość dodatku w porze nocnej za jedną godzinę może się różnić w zależności od miesiąca. W każdym miesiącu może przypadać różny wymiar godzin pracy, które pracownik musi przepracować.

Jeśli pracownik na stałe wykonuję swoje obowiązki pracownicze w porze nocnej poza zakładem pracy, w takim przypadku jego dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem. A jego wysokość przypada na wymiar pracy w nocy.

0 komentarze

Polubisz także